RODO

Dbamy o Twoje bezpieczeństwo także podczas przetwarzania danych.

RODO

Klauzula informacyjna

o przetwarzaniu danych osobowych

I. Dane kontaktowe
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest M&R LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  z siedzibą w Nowym Tomyślu ul. Kolejowa 20 tel + 48 61 64 18 107 e-mail: biuro@mrlogistics.pl

II. Cele i podstawy przetwarzania danych
1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie zawartej z Państwem umowy oraz w celu wykonania przewidzianych w tej umowie zadań. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania umowy.
2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom chyba, że wymaga tego nasz prawnie uzasadniony interes, w szczególności wykonanie umowy z innym podmiotem, spełnienie żądania organów Państwa, dochodzenie roszczeń.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji umowy i przez czas wskazany w obowiązujących przepisach prawa.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

III. Zakres przysługujących praw
1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Realizacja tych praw odbywa się za pośrednictwem Administratora.
2. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ochrony danych osobowych.