Polityka prywatności

Dbamy o Twoje bezpieczeństwo także podczas przetwarzania danych.

SZEROKA OFERTA

Polityka

prywatności

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 o ochronie danych osobowych osób fizycznych(dalej: RODO), przekazujemy informację o przetwarzaniu danych osobowych w związku z współpracą z firmą M&R Logistics Sp. z o.o. Sp. k . w Nowym Tomyślu:

 

  • Administratorem danych osobowych jest M&R Logistics Sp. z o.o. Sp. k. w Nowym Tomyślu wpisana do KRS pod nr 0000396877, z siedzibą w Nowym Tomyślu, ul. Kolejowa 20 www.mrlogistics.pl, z którym możecie się Państwo skontaktować drogą mailową: biuro@mrlogistics.pl
  • Udzielona wcześniej zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona w postaci udostępnienia danych niezbędnych dla realizacji zlecenia transportowego oraz wszelkie upoważnienia i umowy, których przetwarzanie jest niezbędne do ich wykonania, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, (art. 6 ust. 1 pkt. b if) RODO) jest podstawą przetwarzania danych osobowych.
  • Dane osobowe nie są przekazywane żadnym podmiotom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, gdy jest to przewidziane przez przepisy obowiązującego prawa, a ponadto administrator korzysta z narządzi technologicznych udostępnianych przez podmioty trzecie dla celów realizacji umowy oraz zleceń.
  • Dane osobowe przechowywane są przez administratora przez czas trwania umowy, zlecenia, upoważnienia.
  • Każdy ma prawo: a) do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także do sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz do przenoszenia danych, b) do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych – w takim przypadku nie wpływa to na przetwarzanie danych dokonane przed cofnięciem zgody, c) wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na naruszenie przez administratora danych zasad przetwarzania danych.